Reklamační řád

  • Rudolf Korbelář - Velkoobchod
  • IČ:65212240
  • DIČ:CZ7710263605
  • se sídlem:
  • Vedená u ŽÚ v Trutnově, č.j.: 38/01, ev.č.: 361005-9009    
  • kontaktní údaje: Horská 30, Trutnov 54101
  • email: moje@neresti.cz
  • telefon: +420 608960901
  • www.neresti.cz

Uplatnění vadného plnění (reklamace) 

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona číslo 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Vadné plnění neboli reklamaci můžete uplatnit několika způsoby:

1) Osobně na prodejně na adrese Horská 30, 54101 Trutnov.

2) Zaslat zboží na adresu Horská 30, 54101 Trutnov.

3) Podat oznámení na emailu moje@neresti.cz

Vždy je dobré pro snadnější a rychlé vyřízení k poškozenému zboží přiložit stručný popis závady a doklad o koupi.

Reklamece uplatněná v sídle provozovatele bude vyřízena ihned pouze ve složitých případech bude rozhodnuto do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.